Betimmeren

Wanneer het dakbeschot vervangen dient te worden dan wordt dit met de uiterste zorg en met zo min mogenlijk overlast gedaan. Tijdig onderhoud kan dit voorkomen. Ook voor het vervangen van muurplaten en boeidelen kunt u bij N.A.T.Dakonderhoud terecht.